HP пусна Open webOS

HP пусна beta open source версия на тяхната webOS операционна система. Hewlett-Packard спазва обещанието си да webosпусне open source версия на webOS мобилната операционна система. Beta версията бе пусната на 31 август като 54 компонента от операционната система са достъпни като open source. Кода на open source версията на Open webOS е над 450 000 реда код, който е под Apache 2.0 лиценз.
Open source webOS излезе за Desktop и OpenEmbedded build. Повече информация може да намерите на https://developer.palm.com/

144 views