Dropbox с над 100 милиона потребители

Dropbox обяви, че има над 100 милиона потребили, които качват над 1 милиард файла всеки ден. Dropbox е компания за съхранение на файлове онлайн (или в облака, както е модерно да се казва) с потребители от над 200 държави.Dropbox

Според проучване проведено през юни месец, 7% от личните файлове се съхраняват онлайн, но този процент се очаква да се повиши до 36% през 2016. Най-големия фактор за този ръст е използването на мобилни телефони и таблети, за които мястото, което има устройството не е достатъчно за запазване на снимки, видео и музика.

7% от данните, които са съхранени онлайн (в облака) представляват 329 ексабайта (EB). Очакваните 36% данни качени в облака ще бъдат 4.1 сетабайта.

Съхранението на данни в облака ще продължи с големи темпове поради нуждата на място за съхранение.

110 views