Unicode се среща в 60% от страниците в Интернет

Компютрите запазват текстовата информация използвайки encoding, който представя всеки знак като номер. За пример да вземем байт 61 е равен на буквата ‘a’ и байт 62 е равен на буквата ‘b’ в ASCII(Американски стандартен код за обмяна на информация) encoding, който датира от 1963 година. Преди време на различните компютри encoding-а е бил различен и съвместимостта между предаването на файлове от един компютър на друг е било проблем.Unicode Character Map

Unicode е създаден да реши този проблем за всички човешки езици от китайски до руски, арабски и дори за специалните симоволи. ASCII не поддържа дори всички английски пунктуационни знаци. Unicode за първи път е предствен през 1991, годината в която WWW дебютира. Днес всеки може да размени файл с друг човек независимо къде и какъв език ползва.

 

Google представя статистика на страниците в Интернет за различните encoding-и. Като може да видите от нея, че Unicode има ръст от 800% от 2006 година до днес.

Encoding статистика

 

199 views