През този месец ще знаем кой ще е стандарта за SIM картите

В последно време различните производители на мобилни телефони ползват различни SIM карти. Това ще се промени в скоро време тъй като ще се вземе решение кой тип SIM карта да се стандартизира. Apple ползват nano-SIM карти за iPhone. Други производители използват micro-SIM или mini-SIM картите, които се ползват през последното десетилетие.

nano SIM vs micro SIM

Apple се опитват да убедят Nokia да ползват техните nano-SIM карти като Nokia ще трябва да заплатят лиценз за ползване на nano-SIM картите.

Giesecke & Devrient производител на SIM карти ще реши този месец кой тип да се приеме за стандарт. Ще се вземе решение дали да произвеждат 4FF стандарт (nano-SIM карти) или да се продължи ползването на micro-SIM картите. Този казус се решава от месец март като на два пъти се отлага решението кой стандарт да се произвежда.

173 views