Първата професионална социална мрежа Muxi

Може би вече сте чували за професионални социални мрежи като типичен пример за това е LinkedIn. Но в Интернет пространството се появи Muxi, първата мобилна социална мрежа, или както се наричат “първата професионална сMuxiоциална мрежа”.

Създателите на Muxi твърдят, че Muxi приложението е много по-социално място за контакти за разлика от LinkedIn.

Muxi е полезен на управителите на малки фирми за контакти между други такива за размяна на идеи и опит. Можете чрез Muxi да намерите своите нови служители.

Muxi включва “общества” или групи от потребители, които могат да се свържат с други да споделят сходни бизнес цели или да работят върху сходни идеи. Чрез Muxi може да споделяте във Facebook и Twitter.

В момента Muxi е приложение, за което е нужна покана, която може да поискате. Като бъдещите потребители могат да изискват покана от официалния уебсайт. Създателите на Muxi планират да пуснат приложение за iPad, Chrome и десктоп в близкото бъдеще.

183 views